You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Ontdek 37 vacatures raaak personeel

Vacatures ontvangen?

Schrijf je in en blijf op de hoogte!

Inschrijven

Schrijf je nu in!

Geniet net als 100.000 kandidaten van de voordelen

Inschrijven

Schrijf je nu in!

Inschrijven

Geniet net als 100.000 kandidaten van de voordelen

Ontdek 37 vacatures Raaak Personeel

Visie & Missie Raaak Personeel Globalisering. Vergrijzing. Digitalisering. Het zijn de wereldwijde trends van dit moment. Deze wereldwijde ontwikkelingen maken mensen onzeker over hun toekomst. Kan mijn bedrijf de concurrentie met het buitenland aan? Nemen robots mijn baan over? Mensen zijn onzeker over de toekomst, maar nu gaat het goed. Sterker nog: dankzij economische groei ontstaat in steeds meer sectoren krapte op de arbeidsmarkt. Voor de flexmarkt zijn de meest recente ABU-cijfers gunstig. Het aantal uren nam het 2de kwartaal van 2017 toe met 7% en de omzet steeg met 8% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Robuuste groei realiseren De gunstige economische omstandigheden zijn voor ons geen aanleiding om nu in te zetten op nog snellere omzetgroei. Op korte termijn focussen we op onze organisatiestructuur, groei van ondersteunende afdelingen en de interne opleidingen van onze medewerkers. De reden? Alleen zo kunnen we kwaliteit handhaven voor de lange termijn en duurzame groei realiseren die bestand is tegen conjuncturele invloeden. Flexibiliteit vergroot de kans op succes Flexibilisering zet door en is een niet te stuiten trend. Een flexibele organisatie, is een succesvolle organisatie. Wie snel inspeelt op nieuwe behoeften, wie slimmer kosten bespaart dan de concurrent, blijft succesvol. Hetzelfde kan gezegd worden over arbeidskrachten. Een flexibel mens, iemand die zichzelf blijft uitdagen en ontwikkelen, blijft waardevol voor de bedrijven van de toekomst. Ontwikkelingen: goed of slecht? Wij hebben niet de illusie dat we invloed hebben op wereldwijde trends. Globalisering, digitalisering, robotisering en vergrijzing zetten door, of Raaak Personeel dat nu wil of niet. Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn niet ‘goed’ of ‘slecht’, maar onze reactie op deze ontwikkelingen kan wel goed of minder goed uitpakken. Wie weet wat de toekomst vraagt van bedrijven en werknemers, hoeft niets te vrezen. Flexibilisering is een feit In onze visie verandert de wereld steeds sneller en neemt de flexibilisering toe. Flexibilisering is een feit. Het is een gegeven. Het is onze missie om mensen en bedrijven te helpen het beste uit zichzelf te halen, door ze optimaal voor te bereiden op de flexibele arbeidsmarkt van de toekomst. Dat doen we door onze persoonlijke, mensgerichte benadering, omdat we van mening zijn dat we zo de meeste waarde leveren aan kandidaten en opdrachtgevers.