Albemarle Corporation Amsterdam Contact Albemarle Corporation .
 
 
Delen Tools

 
20-02-2019

EI&A Engineer (Electrical, Instrumentation & Automation Engineer)

Are you inspired by “what’s next”? So are we.

When you join the Albemarle team, you contribute to a better tomorrow. You will play a role in powering many of the world’s largest and most critical industries, from energy and communications to transportation and electronics. We are putting innovation to work to improve people’s lives and we want YOU to be a part of it.

Job Description

De Technisch Specialist bewaakt het voldoen aan technische normen en richtlijnen binnen de maintenance afdeling en vertaalt technische normen en richtlijnen in werkinstructies. Zorgt voor het mede borgen van kritische technische kennis in samenspraak met teamleiders en maintenance engineers. Evalueert, initieert en implementeert innovaties op onderhoudsgebied en ondersteunt de monteurs bij technisch complexe vraagstukken, inclusief technische root cause onderzoeken. De Technisch Specialist rapporteert aan de Maintenance teamleader Maintenance Projects.

Responsibilities:

De belangrijkste taakgebieden van de technisch specialist zijn:

• Evalueren van de technische kennis binnen Maintenance en ontwikkelen van trainingen om de technische kennis te behouden en verbeteren in overleg met de teamleiders.
• Het (doen) geven van instructie en training op het gebied van een technische discipline naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen of geïdentificeerde tekortkomingen.
• Vertalen van globale bedrijfsrichtlijnen naar werkinstructies en procedures.
• Tijdig herkennen van verouderende installaties en hun onderhoudbaarheid, zoals beschikbaarheid van reserve onderdelen en beschikbare kennis bij toeleveranciers.
• Ontwikkelen van een strategie voor revisie, modernisering of vervanging van verouderende installaties en equipment binnen de technische discipline.
• Actief op zoek gaan naar innovaties en technische verbeteringen die toepasbaar kunnen zijn binnen Albemarle.
Initiëren en uitvoeren van projecten ter verbetering of modernisering van de technische installaties.
• Ondersteunen van projecten met advies over randvoorwaarden vanuit de technische discipline en het toezien op naleving van normen en richtlijnen.
• Adviseren en ondersteunen van de operationele en onderhoudsafdelingen met technische kennis. De leiding nemen bij complexe technische storingen en technische root cause analyses.
• Naleven van regels en voorschriften rekening houdend met wettelijke voorschriften, ter bevordering van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu.

Requirements:

• HTS of door ervaring verkregen vergelijkbaar niveau.
• Kennis van informatiesystemen.
• Kennisdrager van een technische onderhoudsdiscipline, zoals elektrotechnische installaties, Regeltechnisch equipment, Industriële automatisering- en communicatiesystemen, rotating equipment, werktuigbouwkundige installaties (statisch) of civiel.
• Gedegen kennis en begrip van in- en externe regels t.a.v. milieu-eisen, kwaliteits-, veiligheids- en ARBO-normen en deze toepassen binnen zijn verantwoordelijkheidsgebied.
• Wordt herkend binnen de site en de globale organisatie als specialist op zijn vakgebied.
• Kennis van de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk.
• Aantoonbare ervaring met leiding geven aan projecten op het gebied van implementatie van nieuwe technologie en complexe klussen binnen zijn onderhoudsdiscipline.

Choose to unlock your full POTENTIAL. Apply today via the 'Apply' button.
Keywords
Technisch Specialist, Ingenieur, HBO, Elektrotechniek, Milieukunde, Industriele Automatisering


 

 

Vacature @ update

Ontvang vergelijkbare vacatures per e-mail.

Heb je al een account? Inloggen
E-mail  
Bewaar zoekopdracht als

Vacature @ update

Ontvang vacatures van dit bedrijf per e-mail.

Heb je al een account? Inloggen
E-mail  
Bewaar zoekopdracht als