You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Deze zoekopdracht voor vacatures voor filter luchtverkeersleiding-nederland levert geen passende vacatures op

Schrijf je nu in!

Geniet net als 100.000 kandidaten van de voordelen

Inschrijven

Schrijf je nu in!

Inschrijven

Geniet net als 100.000 kandidaten van de voordelen

Ontdek vacatures Luchtverkeersleiding Nederland

Luchtverkeersleiding is de kernactiviteit van Luchtverkeersleiding Nederland. In de Wet luchtvaart zijn ook alle andere taken van LVNL vastgelegd.

Daaronder vallen onder meer het vernieuwen en beheren van technische systemen, het verstrekken van luchtvaartinlichtingen, het verzorgen van opleidingen voor luchtverkeersleiding en het verzorgen van luchtvaartkaarten en -publicaties. Kortom, LVNL is verantwoordelijk voor het beheer van het civiele luchtruim en alles wat daarbij komt kijken. We doen dat sinds 1923 en sinds 1993 als Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO).

Als ZBO verlenen wij luchtverkeersleiding op aanwijzing van de minister van Infrastructuur en Milieu. We leggen verantwoording af aan de staatssecretaris over de prestaties en het beleid. Daarnaast werken we onder andere nauw samen met het Ministerie van Defensie, beheerder van het militaire luchtruim.

LVNL is voor civiele luchtverkeersaangelegenheden de schakel tussen de overheid en alle overige partijen die bij luchtverkeersleiding betrokken zijn. Met alle betrokkenen proberen we de luchtverkeersleiding zo goed mogelijk vorm te geven. Met een evenwicht tussen veiligheid, efficiëntie en milieu. En met alle aandacht voor kwaliteit.

Het Kwaliteits- en Veiligheidsmanagementsysteem van LVNL voldoet aan de ISO 9001-norm.