You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Discover 1 jobs gemeente raalte

Opzichter Technische Dienst

Gemeente Raalte (1 jobs)

Raalte

In het hart van Salland ligt Raalte. We werken hard, helpen elkaar graag en weten hoe we een feestje...

  • MBO
  • Unknown
  • Unknown
  • Gemeenten
  • Latest update: 27-06-2020

Receive jobs offers?

Sign up and stay tuned!

Sign up

Sign up now!

Enjoy the benefits along with 100.000 other candidates

Sign up

Sign up now!

Sign up

Enjoy the benefits along with 100.000 other candidates

Ontdek 1 vacatures Gemeente Raalte

Organigram gemeente Raalte 2.0
De structuur
De organisatiestructuur is gebaseerd op rollen. Er zijn zes rollen benoemd: besturen, ontwikkelen, dienstverlenen, realiseren, beheren en ondersteunen. Deze rollen zijn vertaald naar een organisatie bestaande uit vier kwarten (dienstverlening, realisatie, beheer en ondersteuning), een binnencirkel (ontwikkeling) en in het middelpunt de besturing (de directie). Vervolgens zijn de verschillende onderdelen van de organisatie een slag verdiept.

Besturen en ontwikkelen
In het hart van de cirkel is de rol ‘besturen’ geplaatst. Hier ligt de eindverantwoordelijkheid. De directie zorgt ervoor dat de organisatie als geheel draait – en beweegt in de richting die het politiek bestuur voorstaat. De directie vult de besturende rol in. De ontwikkelaars formuleren beleid. In dienstverlening, deugdelijk beheer, het realiseren van nieuwe of vernieuwde voorzieningen voor de Raalter samenleving komt de uitvoering van het beleid tot uitdrukking. De ontwikkelrol is als een binnencirkel getekend. Dit maakt de verbindende rol van deze eenheid zichtbaar.

Beheren
De organisatie is het meest zichtbaar in de Raalter samenleving via de “buitendiensten”; de medewerkers die op en vanuit de werf, de sportaccommodaties en de kazernes aan het werk zijn. Het onderdeel beheer bestaat uit drie “losse” segmenten. Ze vervullen eenzelfde rol (beherend) en kunnen elkaar versterken bij het technisch beheer van opstallen, materieel en materialen. Inhoudelijk zijn het zeer verschillende werkzaamheden, die vanuit verschillende locaties worden uitgevoerd.

Dienstverlenen
Contact met de gemeente vindt plaats aan de balie, via de telefoon, via email, post of internet. Deze contacten bevinden zich daarom in de buitenring van de dienstverlenende rol.

Realiseren
Inwoners, instellingen en bedrijven in Raalte merken dat er zaken in gang worden gezet en opgeleverd, die iets toevoegen of veranderen aan de voorzieningen voor de Raalter samenleving. Dit gebeurt in de eenheid Realisatie.

Ondersteunen
De ondersteunende rol omvat het adviseren en faciliteren van de interne organisatie.