Bedrijven

De arbeidsmarkt in de techniek bestaat uit een groot aantal kleine- en toonaangevende bedrijven. Meer dan 3.000 bedrijven plaatsen regelmatig vacatures op Techniekwerkt. Zoek je een bedrijf in een bepaalde regio of branche bekijk het uitgebreide aanbod op Techniekwerkt.

 

Nieuwe zoekopdracht
 
 

19 Bedrijven

 • Ontvang e-mail updates voor de nieuwste vacatures:
  Alle vacatures in Nederland

 • Brandweer
  Brandweer Welkom bij Brandweer in Nederland ✓ Contactgegevens ✓ Vacatures ✓ Werken bij Brandweer.
  Nederland
 • Deltion College
  Deltion College Welkom bij Deltion College in Zwolle ✓ Contactgegevens ✓ Vacatures ✓ Werken bij Deltion College.
  Zwolle
 • DUNEA
  DUNEA Welkom bij DUNEA in VOORBURG ✓ Contactgegevens ✓ Vacatures ✓ Werken bij DUNEA.
  VOORBURG
 • gemeente Etten-Leur
  gemeente Etten-Leur Bevlogen en gedreven medewerkers met hart voor de zaak. Die vind je terug bij de gemeente Etten-Leur. Wij hebben gepassioneerde medewerkers die binnen hun team of projectgroep bergen werk verzetten. Verantwoordelijkheid, vertrouwen en creativiteit zijn voor ons logische kernbegrippen. De gemeente Etten-Leur is een groeiende gemeente met meer dan 42.000 inwoners. We timmeren letterlijk en figuurlijk aan de weg. Ook onze organisatie blijft sterk in ontwikkeling. Dat kunnen en willen we niet alleen, de 5 O’s zijn hierbij cruciaal. We zoeken nieuwe collega’s die ons daarbij willen helpen. Authentieke mensen met een persoonlijke stijl en lef, die samen met onze inwoners, ondernemers, onderwijs, organisaties en andere overheden Etten-Leur naar een hoger level willen tillen. Met heldere resultaten voor onze inwoners op een klantgerichte en dienstverlenende manier. Voor alle duidelijkheid, daar hebben we onze missie van gemaakt!
  Etten-Leur
 • Gemeente Oss
  Gemeente Oss Wie voor het eerst kennismaakt met Oss ziet een moderne, ruim opgezette, groene stad met een hoog voorzieningenniveau. Wonen in Oss betekent stadse voorzieningen, dorpse gastvrijheid, goed bereikbaar en heerlijk thuiskomen. Meer weten over wonen in Oss? www.woneninoss.nl Oss is de centrumgemeente van het Maasland en ligt in het noordoosten van Brabant. In Oss wonen, werken en leven ruim 84.200 inwoners, verdeeld over 131 verschillende nationaliteiten. Oss is een van de sterkst geïndustrialiseerde steden van Nederland met ruim 5.550 bedrijven die samen bijna 41.500 personeelsleden hebben. Het Oss van de 21ste eeuw is een eigentijdse stad die zich in veel opzichten met succes kan meten met andere middelgrote steden. Over de gemeentelijke organisatie De gemeentelijke organisatie van Oss kent drie diensten: Publiekszaken, Stadsbeleid en Gemeentebedrijven. Daarnaast heeft Oss een Concernafdeling, met daarin de Concernstaf en Bestuurszaken.?Oss is een moderne gemeente met een modern bestuur. De gemeentelijke organisatie en de manier waarop gemeentelijk beleid tot stand komt illustreren dat. Bij de voorbereiding van plannen is de inbreng van inwoners en organisaties van groot belang.
  OSS
 • Gemeente Rotterdam
  Gemeente Rotterdam Welkom bij Gemeente Rotterdam in Rotterdam ✓ Contactgegevens ✓ Vacatures ✓ Werken bij Gemeente Rotterdam.
  Rotterdam
 • HAAGEN
  HAAGEN Welkom bij HAAGEN in Baarle-Nassau ✓ Contactgegevens ✓ Vacatures ✓ Werken bij HAAGEN.
  Baarle-Nassau
 • Koning Willem I College
  Koning Willem I College Welkom bij Koning Willem I College in 's-Hertogenbosch ✓ Contactgegevens ✓ Vacatures ✓ Werken bij Koning Willem I College.
  's-Hertogenbosch
 • Ministerie van Defensie
  Ministerie van Defensie Welkom bij Ministerie van Defensie in Nederland ✓ Contactgegevens ✓ Vacatures ✓ Werken bij Ministerie van Defensie.
  Nederland
 • Politie
  Politie Het Korps landelijke politiediensten (KLPD) is een (inter-) nationale organisatie die werkt aan de veiligheid en leefbaarheid van onze maatschappij. Van de ruim 5.000 KLPD-medewerkers werkt de helft bij een rechercheonderdeel. De aanpak van zware, georganiseerde misdaad- en terrorismebestrijding staat hoog op de agenda. Het KLPD biedt ook bijzondere politiefuncties op het terrein van de Koninklijke en diplomatieke beveiliging. Het zorgt voor de beveiliging van ons Koninklijk Huis en hun gasten, van politici, diplomaten en andere personen die beveiliging nodig hebben. Het KLPD houdt toezicht op onze verkeers- en vervoersstromen. Wij bieden jou de mogelijkheid om direct opgeleid te worden en aan de slag te gaan bij specialistisch politiewerk , zoals de Water-, Verkeers- of Spoorwegpolitie. De medewerkers van de meldkamer, informatierechercheurs, sportdocenten, secretaresses en nog vele andere diverse medewerkers van het KLPD zijn van groot belang om de operationele diensten te ondersteunen in haar werkzaamheden.
  LEUSDEN
 • Provincie Overijssel
  Provincie Overijssel Welkom bij Provincie Overijssel in Zwolle ✓ Contactgegevens ✓ Vacatures ✓ Werken bij Provincie Overijssel.
  Zwolle
 • Sun Test Systems
  Sun Test Systems Welkom bij Sun Test Systems in WEESP ✓ Contactgegevens ✓ Vacatures ✓ Werken bij Sun Test Systems.
  WEESP
 • Tweede Kamer der Staten-Generaal
  Tweede Kamer der Staten-Generaal De meeste mensen denken bij de Tweede Kamer aan de 150 Kamerleden. Daarachter gaat echter een organisatie schuil van 1000 mensen; fractiemedewerkers en ambtenaren. Zij zorgen ervoor dat de Tweede Kamer haar werk goed kan doen. Ruim tweederde hiervan is ambtenaar. Deze ambtelijke medewerkers ondersteunen Kamerleden en hun fracties in alle facetten van hun werk als volksvertegenwoordiger. Op een politiek neutrale, adequate en innovatieve manier. Van het voorbereiden van vergaderingen tot beveiliging, huisvesting en informatievoorziening.
  Den Haag
 • Universiteit Utrecht
  Universiteit Utrecht Welkom bij Universiteit Utrecht in Utrecht ✓ Contactgegevens ✓ Vacatures ✓ Werken bij Universiteit Utrecht.
  Utrecht
 • Vrije Universiteit Amsterdam
  Vrije Universiteit Amsterdam Welkom bij Vrije Universiteit Amsterdam in Amsterdam ✓ Contactgegevens ✓ Vacatures ✓ Werken bij Vrije Universiteit Amsterdam.
  Amsterdam
 • Waterschap Rivierenland
  Waterschap Rivierenland Het Waterschap Het stuk Nederland tussen de grote rivieren vanaf de Duitse grens tot aan Dordrecht. Dat is het rivierengebied waarin Waterschap Rivierenland werkt aan veilige dijken, een goed waterbeheer en het zuiveren van rioolwater. Werken bij Waterschap Rivierenland Werken bij Waterschap Rivierengebied is werken aan de leefbaarheid in het rivierengebied. Een gebied met slingerende dijken, en overal water. Al dat water maakt ons rivierengebied kwestbaar. Voor wateroverlast, watervervuiling en verdroging. Met dijken, stuwen, sluizen en gemalen houden we het regen- en rivierwater in toom en blijft het rivierengebied veilig en leefbaar. Als je daaraan mag (mee)werken dan gaat het wel ergens over. Zeker als je dat afzet tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Door klimaatverandering komen er in de toekomst nog grotere hoeveelheden water op ons af. Over de problemen die al dat water met zich meebrengt, voert Waterschap Rivierenland ook internationaal overleg over waterbeheersing. Voor goed waterbeheer nu én in de toekomst, hebben we mensen nodig die zich in willen zetten voor water. Ben jij zo iemand en is je interesse gewekt in een baan bij Waterschap Rivierenland? Houd dan onze vacaturepagina in de gaten.
  Tiel
 • Waterschap Vallei en Veluwe
  Waterschap Vallei en Veluwe Welkom bij Waterschap Vallei en Veluwe in APELDOORN ✓ Contactgegevens ✓ Vacatures ✓ Werken bij Waterschap Vallei en Veluwe.
  APELDOORN
 • Waterschap Zuiderzeeland
  Waterschap Zuiderzeeland Waterschap Zuiderzeeland is in haar beheersgebied Flevoland verantwoordelijk voor het waterkeringbeheer, het watersysteembeheer en het afvalwater hetgeen vertaald is in de volgende missie: “Waterschap Zuiderzeeland zorgt voor veiligheid, voldoende en schoon water in haar beheersgebied op een maatschappelijk verantwoorde wijze met betrokken en professionele medewerkers”. Waterschap Zuiderzeeland is in zijn beheersgebied verantwoordelijk voor het waterkeringbeheer, het watersysteembeheer en de afvalwaterzuivering hetgeen vertaald is in de volgende missie: Samen werken aan integraal waterbeheer voor een veilige, kwalitatief goede en aantrekkelijke leefomgeving op een open en verantwoorde wijze. Waterschap Zuiderzeeland opereert in een context van voortdurende maatschappelijke, wettelijke en klimatologische veranderingen. De sector Watersystemen bestaat uit drie afdelingen: Planvorming Waterbeheer, Waterbeheer en Emissiebeheersing, Watersysteeminformatie en Keur (EWK). De afdeling EWK draagt onder meer zorg voor en goede kennis van de toestand van watersystemen in Flevoland. Binnen deze afdeling zijn drie teams aanwezig, waarbij het team Watersysteeminformatie verantwoordelijk is voor de inzameling en het beheer van gegevens en de rapportage van watersysteeminformatie.
  LELYSTAD
 • Windesheim
  Windesheim Welkom bij Windesheim in Zwolle ✓ Contactgegevens ✓ Vacatures ✓ Werken bij Windesheim.
  Zwolle