Bedrijven Waterschappen

 

Nieuwe zoekopdracht
 
 

9 Bedrijven

 • Ontvang e-mail updates voor de nieuwste vacatures:
  Waterschappen Nederland

 • Brabant Water
  Brabant Water Welkom bij Brabant Water in 'S-HERTOGENBOSCH ✓ Contactgegevens ✓ Vacatures ✓ Werken bij Brabant Water.
  \'S-HERTOGENBOSCH
 • Oasen
  Oasen Oasen maakt drinkwater voor 750.000 mensen en 7.200 bedrijven in het oosten van Zuid-Holland. Kwaliteit komt daarbij op de eerste plaats. Daarom investeren we voortdurend in onze waterzuiveringsinstallaties en ons leidingnet. Missie en Visie Oasen is een maatschappelijk drinkwaterbedrijf. We zorgen op duurzame wijze voor drinkwater voor onze klanten. De volksgezondheid staat daarbij voorop. We hanteren hoge standaarden voor de kwaliteit en de beschikbaarheid van drinkwater en handelen doelmatig en klantgericht. Dat bereiken we door continue ontwikkeling en interactie met onze omgeving. Volksgezondheid We zien volksgezondheid als de belangrijkste kernwaarde in ons bestaan als drinkwaterbedrijf. Deze kernwaarde zorgt ervoor dat we ernaar streven om onze klanten altijd drinkwater te leveren van een onberispelijke kwaliteit. Maatschappelijk De laatste jaren heeft Oasen zich nadrukkelijk gepositioneerd als een maatschappelijk drinkwaterbedrijf. Oasen wil doorgaan op die ingeslagen weg. Onze maatschappelijke rol zien we terug in de relatie met onze aandeelhouders, de gemeenten in ons voorzieninggebied. Zij zijn de eigenaren van ons bedrijf. Zij gedragen zich als een publieke aandeelhouder, die er op toeziet dat wij onze publieke taak goed en efficiënt uitvoeren. De gemeente vertegenwoordigt haar burgers, die tegelijkertijd onze gebonden klanten zijn. Duurzaamheid Wij zijn een bedrijf dat van nature een sterke relatie heeft met het milieu om ons heen. We winnen een natuurproduct, dat gevoelig is voor milieuvervuiling. We hebben 4000 kilometer aan leidingen in de bodem liggen die beïnvloed worden door menselijke en natuurlijke activiteit. Zaken als klimaatverandering beïnvloeden nu al de kwaliteit van onze grondstof, qua temperatuur en verzilting. En we hebben door ons gebruik van grondstoffen ook zelf effect op het milieu. We zijn een bedrijf dat nog een lange toekomst voor zich heeft en een belangrijke rol speelt in de toekomst van onze samenleving. Transparant Oasen wil openheid bieden over de bedrijfsvoering. Dat heeft meerdere redenen. De gebondenheid van klanten aan onze dienstverlening werd al genoemd. Door open te communiceren, willen we het vertrouwen verdienen van onze klanten. Door transparant te zijn, vragen we mensen ook om feedback, om een kritische kijk op ons doen en laten. Daar kunnen we als bedrijf alleen maar van leren.
  Gouda
 • PWN
  PWN PWN (hoofdkantoor te Velserbroek) levert jaarlijks 106 miljoen kubieke meter drinkwater aan 760.000 huishoudens, bedrijven en instellingen in de provincie Noord-Holland. Waterzuivering vindt plaats in Andijk, Bergen, Heemskerk, Wijk aan Zee en in de duinen. Daarnaast beheert PWN in opdracht van de provincie diverse natuurgebieden, waaronder grote delen van het duingebied vanaf Zandvoort tot en met Bergen. Deze gebieden krijgen zeven miljoen keer per jaar bezoek.
  VELSERBROEK
 • REMONDIS Aqua bv
  REMONDIS Aqua bv Welkom bij REMONDIS Aqua bv in Geldermalsen ✓ Contactgegevens ✓ Vacatures ✓ Werken bij REMONDIS Aqua bv.
  Scherpenzeel
 • Waterschap Aa en Maas
  Waterschap Aa en Maas Welkom bij Waterschap Aa en Maas in 's-Hertogenbosch ✓ Contactgegevens ✓ Vacatures ✓ Werken bij Waterschap Aa en Maas.
  's-Hertogenbosch
 • Waterschap Rivierenland
  Waterschap Rivierenland Het Waterschap Het stuk Nederland tussen de grote rivieren vanaf de Duitse grens tot aan Dordrecht. Dat is het rivierengebied waarin Waterschap Rivierenland werkt aan veilige dijken, een goed waterbeheer en het zuiveren van rioolwater. Werken bij Waterschap Rivierenland Werken bij Waterschap Rivierengebied is werken aan de leefbaarheid in het rivierengebied. Een gebied met slingerende dijken, en overal water. Al dat water maakt ons rivierengebied kwestbaar. Voor wateroverlast, watervervuiling en verdroging. Met dijken, stuwen, sluizen en gemalen houden we het regen- en rivierwater in toom en blijft het rivierengebied veilig en leefbaar. Als je daaraan mag (mee)werken dan gaat het wel ergens over. Zeker als je dat afzet tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Door klimaatverandering komen er in de toekomst nog grotere hoeveelheden water op ons af. Over de problemen die al dat water met zich meebrengt, voert Waterschap Rivierenland ook internationaal overleg over waterbeheersing. Voor goed waterbeheer nu én in de toekomst, hebben we mensen nodig die zich in willen zetten voor water. Ben jij zo iemand en is je interesse gewekt in een baan bij Waterschap Rivierenland? Houd dan onze vacaturepagina in de gaten.
  Tiel
 • Waterschap Scheldestromen
  Waterschap Scheldestromen Welkom bij Waterschap Scheldestromen in Middelburg ✓ Contactgegevens ✓ Vacatures ✓ Werken bij Waterschap Scheldestromen.
  Middelburg
 • Waterschap Zuiderzeeland
  Waterschap Zuiderzeeland Waterschap Zuiderzeeland is in haar beheersgebied Flevoland verantwoordelijk voor het waterkeringbeheer, het watersysteembeheer en het afvalwater hetgeen vertaald is in de volgende missie: “Waterschap Zuiderzeeland zorgt voor veiligheid, voldoende en schoon water in haar beheersgebied op een maatschappelijk verantwoorde wijze met betrokken en professionele medewerkers”. Waterschap Zuiderzeeland is in zijn beheersgebied verantwoordelijk voor het waterkeringbeheer, het watersysteembeheer en de afvalwaterzuivering hetgeen vertaald is in de volgende missie: Samen werken aan integraal waterbeheer voor een veilige, kwalitatief goede en aantrekkelijke leefomgeving op een open en verantwoorde wijze. Waterschap Zuiderzeeland opereert in een context van voortdurende maatschappelijke, wettelijke en klimatologische veranderingen. De sector Watersystemen bestaat uit drie afdelingen: Planvorming Waterbeheer, Waterbeheer en Emissiebeheersing, Watersysteeminformatie en Keur (EWK). De afdeling EWK draagt onder meer zorg voor en goede kennis van de toestand van watersystemen in Flevoland. Binnen deze afdeling zijn drie teams aanwezig, waarbij het team Watersysteeminformatie verantwoordelijk is voor de inzameling en het beheer van gegevens en de rapportage van watersysteeminformatie.
  LELYSTAD
 • Xylem Water Solutions
  Xylem Water Solutions Welkom bij Xylem Water Solutions in Dordrecht ✓ Contactgegevens ✓ Vacatures ✓ Werken bij Xylem Water Solutions.
  Dordrecht