Bedrijven

De arbeidsmarkt in de techniek bestaat uit een groot aantal kleine- en toonaangevende bedrijven. Meer dan 3.000 bedrijven plaatsen regelmatig vacatures op Techniekwerkt. Zoek je een bedrijf in een bepaalde regio of branche bekijk het uitgebreide aanbod op Techniekwerkt.

 

Nieuwe zoekopdracht
 
 

18 Bedrijven

 • Ontvang e-mail updates voor de nieuwste vacatures:
  Alle vacatures in Nederland

 • Brandweer
  Brandweer Welkom bij Brandweer in Nederland ✓ Contactgegevens ✓ Vacatures ✓ Werken bij Brandweer.
  Nederland
 • Deltion College
  Deltion College Welkom bij Deltion College in Zwolle ✓ Contactgegevens ✓ Vacatures ✓ Werken bij Deltion College.
  Zwolle
 • Erasmus Universiteit Rotterdam
  Erasmus Universiteit Rotterdam Welkom bij Erasmus Universiteit Rotterdam in Rotterdam ✓ Contactgegevens ✓ Vacatures ✓ Werken bij Erasmus Universiteit Rotterdam.
  Rotterdam
 • Evides Waterbedrijf
  Evides Waterbedrijf Welkom bij Evides Waterbedrijf in Rotterdam ✓ Contactgegevens ✓ Vacatures ✓ Werken bij Evides Waterbedrijf.
  Rotterdam
 • Gemeente Ede
  Gemeente Ede Ede heeft als een van de 100.000+ gemeenten een relatief kleine professionele organisatie. We zijn daardoor wendbaar en we kunnen elkaar directer en persoonlijker aanspreken. Als werkgever heeft Ede in de regio een goede naam opgebouwd. De ambitieuze ontwikkelingen in Ede willen we samen laten gaan met persoonlijke groei van medewerkers. Zij vormen het hart van onze organisatie. We vragen veel van onze medewerkers maar stellen daar ook iets tegenover. We hechten grote waarde aan vakkundigheid. Belangrijke producten als publieke dienstverlening en deregulering appelleren sterk aan bepaalde competenties en mentaliteit. We noemen kansen zien én concretiseren, meedenken, afspraak is afspraak, onderlinge verbanden zien, inleven in de wensen van de klant, verantwoordelijkheid nemen en het vermogen om u aan te passen. We geloven dat organisatiebelangen en individuele belangen niet tegengesteld zijn maar elkaar juist versterken. U kiest in Ede niet alleen voor een baan maar voor een loopbaan. Het spreekt vanzelf dat we uw ontwikkeling ondersteunen door opleidingsmogelijkheden intern en extern, intervisie, een persoonlijke coach of mentor en stages. Ede kent ook een personeelsbeleid dat waar mogelijk is afgestemd op de verschillende levensfasen. Een concurrerend salaris en een volwaardig en aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket zijn vanzelfsprekend. Kortom we hebben werk dat ertoe doet. Ondernemende mensen met gevoel voor kwaliteit bieden wij qua werkinhoud, werkomstandigheden en werkvoorwaarden een interessant perspectief.
  Ede
 • Gemeente Oss
  Gemeente Oss Wie voor het eerst kennismaakt met Oss ziet een moderne, ruim opgezette, groene stad met een hoog voorzieningenniveau. Wonen in Oss betekent stadse voorzieningen, dorpse gastvrijheid, goed bereikbaar en heerlijk thuiskomen. Meer weten over wonen in Oss? www.woneninoss.nl Oss is de centrumgemeente van het Maasland en ligt in het noordoosten van Brabant. In Oss wonen, werken en leven ruim 84.200 inwoners, verdeeld over 131 verschillende nationaliteiten. Oss is een van de sterkst geïndustrialiseerde steden van Nederland met ruim 5.550 bedrijven die samen bijna 41.500 personeelsleden hebben. Het Oss van de 21ste eeuw is een eigentijdse stad die zich in veel opzichten met succes kan meten met andere middelgrote steden. Over de gemeentelijke organisatie De gemeentelijke organisatie van Oss kent drie diensten: Publiekszaken, Stadsbeleid en Gemeentebedrijven. Daarnaast heeft Oss een Concernafdeling, met daarin de Concernstaf en Bestuurszaken.?Oss is een moderne gemeente met een modern bestuur. De gemeentelijke organisatie en de manier waarop gemeentelijk beleid tot stand komt illustreren dat. Bij de voorbereiding van plannen is de inbreng van inwoners en organisaties van groot belang.
  OSS
 • Gemeente Papendrecht
  Gemeente Papendrecht Welkom bij Gemeente Papendrecht in Papendrecht ✓ Contactgegevens ✓ Vacatures ✓ Werken bij Gemeente Papendrecht.
  Papendrecht
 • Gemeente Raalte
  Gemeente Raalte Organigram gemeente Raalte 2.0 De structuur De organisatiestructuur is gebaseerd op rollen. Er zijn zes rollen benoemd: besturen, ontwikkelen, dienstverlenen, realiseren, beheren en ondersteunen. Deze rollen zijn vertaald naar een organisatie bestaande uit vier kwarten (dienstverlening, realisatie, beheer en ondersteuning), een binnencirkel (ontwikkeling) en in het middelpunt de besturing (de directie). Vervolgens zijn de verschillende onderdelen van de organisatie een slag verdiept. Besturen en ontwikkelen In het hart van de cirkel is de rol ‘besturen’ geplaatst. Hier ligt de eindverantwoordelijkheid. De directie zorgt ervoor dat de organisatie als geheel draait – en beweegt in de richting die het politiek bestuur voorstaat. De directie vult de besturende rol in. De ontwikkelaars formuleren beleid. In dienstverlening, deugdelijk beheer, het realiseren van nieuwe of vernieuwde voorzieningen voor de Raalter samenleving komt de uitvoering van het beleid tot uitdrukking. De ontwikkelrol is als een binnencirkel getekend. Dit maakt de verbindende rol van deze eenheid zichtbaar. Beheren De organisatie is het meest zichtbaar in de Raalter samenleving via de “buitendiensten”; de medewerkers die op en vanuit de werf, de sportaccommodaties en de kazernes aan het werk zijn. Het onderdeel beheer bestaat uit drie “losse” segmenten. Ze vervullen eenzelfde rol (beherend) en kunnen elkaar versterken bij het technisch beheer van opstallen, materieel en materialen. Inhoudelijk zijn het zeer verschillende werkzaamheden, die vanuit verschillende locaties worden uitgevoerd. Dienstverlenen Contact met de gemeente vindt plaats aan de balie, via de telefoon, via email, post of internet. Deze contacten bevinden zich daarom in de buitenring van de dienstverlenende rol. Realiseren Inwoners, instellingen en bedrijven in Raalte merken dat er zaken in gang worden gezet en opgeleverd, die iets toevoegen of veranderen aan de voorzieningen voor de Raalter samenleving. Dit gebeurt in de eenheid Realisatie. Ondersteunen De ondersteunende rol omvat het adviseren en faciliteren van de interne organisatie.
  Raalte
 • Gemeentemuseum Den Haag
  Gemeentemuseum Den Haag Welkom bij Gemeentemuseum Den Haag in Den Haag ✓ Contactgegevens ✓ Vacatures ✓ Werken bij Gemeentemuseum Den Haag.
  Den Haag
 • Koning Willem I College
  Koning Willem I College Welkom bij Koning Willem I College in 's-Hertogenbosch ✓ Contactgegevens ✓ Vacatures ✓ Werken bij Koning Willem I College.
  's-Hertogenbosch
 • Ministerie van Defensie
  Ministerie van Defensie Welkom bij Ministerie van Defensie in Nederland ✓ Contactgegevens ✓ Vacatures ✓ Werken bij Ministerie van Defensie.
  Nederland
 • Provincie Overijssel
  Provincie Overijssel Welkom bij Provincie Overijssel in Zwolle ✓ Contactgegevens ✓ Vacatures ✓ Werken bij Provincie Overijssel.
  Zwolle
 • PWN
  PWN PWN (hoofdkantoor te Velserbroek) levert jaarlijks 106 miljoen kubieke meter drinkwater aan 760.000 huishoudens, bedrijven en instellingen in de provincie Noord-Holland. Waterzuivering vindt plaats in Andijk, Bergen, Heemskerk, Wijk aan Zee en in de duinen. Daarnaast beheert PWN in opdracht van de provincie diverse natuurgebieden, waaronder grote delen van het duingebied vanaf Zandvoort tot en met Bergen. Deze gebieden krijgen zeven miljoen keer per jaar bezoek.
  VELSERBROEK
 • Wageningen University and Research
  Wageningen University and Research Welkom bij Wageningen University and Research in WAGENINGEN ✓ Contactgegevens ✓ Vacatures ✓ Werken bij Wageningen University and Research.
  WAGENINGEN
 • Waterschap Hollandse Delta
  Waterschap Hollandse Delta In Zuid-Holland-Zuid zorgt waterschap Hollandse Delta voor stevige dijken en duinen, voor het zuiveren van afvalwater en voor schoon water in de watergangen, zoals sloten en plassen. In natte tijden gaat het waterschap overstromingen tegen. In droge perioden zorgt Hollandse Delta voor voldoende water in singels, sloten en plassen. Ook onderhoudt het waterschap vrijwel alle wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom. De afdeling Technisch Onderhoud is belast met en verantwoordelijk voor het onderhoud van alle technische installaties, stuwen, sluizen, slibverwerkingen, riool- polder- en boezemgemalen en de afvalwaterzuiveringsinstallaties.
  Ridderkerk
 • Waterschap Noorderzijlvest
  Waterschap Noorderzijlvest Waterschap Noorderzijlvest staat voor veilig en duurzaam waterbeheer. We dragen zorg voor de waterkering, de waterkwaliteit en de waterkwantiteit. Met andere woorden: we zorgen voor droge voeten en schoon water achter een veilige dijk. We werken resultaat-, klant- en samenwerkingsgericht en willen een lerende organisatie zijn. De begrippen regionale waterautoriteit, optimale bedrijfsvoering en goed relatiebeheer zijn voor waterschap Noorderzijlvest belangrijke speerpunten voor de komende jaren. Waterschap Noorderzijlvest is doorlopend op zoek naar nieuwe manieren om water te bedwingen, te verdelen en te zuiveren. Dit is een continu proces. Dat vraagt om gedreven professionals die uitblinken in hun vakgebied.
  Groningen
 • Waterschap Rivierenland
  Waterschap Rivierenland Het Waterschap Het stuk Nederland tussen de grote rivieren vanaf de Duitse grens tot aan Dordrecht. Dat is het rivierengebied waarin Waterschap Rivierenland werkt aan veilige dijken, een goed waterbeheer en het zuiveren van rioolwater. Werken bij Waterschap Rivierenland Werken bij Waterschap Rivierengebied is werken aan de leefbaarheid in het rivierengebied. Een gebied met slingerende dijken, en overal water. Al dat water maakt ons rivierengebied kwestbaar. Voor wateroverlast, watervervuiling en verdroging. Met dijken, stuwen, sluizen en gemalen houden we het regen- en rivierwater in toom en blijft het rivierengebied veilig en leefbaar. Als je daaraan mag (mee)werken dan gaat het wel ergens over. Zeker als je dat afzet tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Door klimaatverandering komen er in de toekomst nog grotere hoeveelheden water op ons af. Over de problemen die al dat water met zich meebrengt, voert Waterschap Rivierenland ook internationaal overleg over waterbeheersing. Voor goed waterbeheer nu én in de toekomst, hebben we mensen nodig die zich in willen zetten voor water. Ben jij zo iemand en is je interesse gewekt in een baan bij Waterschap Rivierenland? Houd dan onze vacaturepagina in de gaten.
  Tiel
 • Waterschap Vallei en Veluwe
  Waterschap Vallei en Veluwe Welkom bij Waterschap Vallei en Veluwe in APELDOORN ✓ Contactgegevens ✓ Vacatures ✓ Werken bij Waterschap Vallei en Veluwe.
  APELDOORN