Bedrijven

De arbeidsmarkt in de techniek bestaat uit een groot aantal kleine- en toonaangevende bedrijven. Meer dan 3.000 bedrijven plaatsen regelmatig vacatures op Techniekwerkt. Zoek je een bedrijf in een bepaalde regio of branche bekijk het uitgebreide aanbod op Techniekwerkt.

 

Nieuwe zoekopdracht
 
 

15 Bedrijven

 • Ontvang e-mail updates voor de nieuwste vacatures:
  Alle vacatures in Nederland

 • Avans Hogeschool
  Avans Hogeschool Welkom bij Avans Hogeschool in Breda ✓ Contactgegevens ✓ Vacatures ✓ Werken bij Avans Hogeschool.
  Breda
 • Deltion College
  Deltion College Welkom bij Deltion College in Zwolle ✓ Contactgegevens ✓ Vacatures ✓ Werken bij Deltion College.
  Zwolle
 • Evides Waterbedrijf
  Evides Waterbedrijf Welkom bij Evides Waterbedrijf in Rotterdam ✓ Contactgegevens ✓ Vacatures ✓ Werken bij Evides Waterbedrijf.
  Rotterdam
 • Gemeente Den Haag
  Gemeente Den Haag Welkom bij Gemeente Den Haag in Den Haag ✓ Contactgegevens ✓ Vacatures ✓ Werken bij Gemeente Den Haag.
  Den Haag
 • Gemeente Oss
  Gemeente Oss Wie voor het eerst kennismaakt met Oss ziet een moderne, ruim opgezette, groene stad met een hoog voorzieningenniveau. Wonen in Oss betekent stadse voorzieningen, dorpse gastvrijheid, goed bereikbaar en heerlijk thuiskomen. Meer weten over wonen in Oss? www.woneninoss.nl Oss is de centrumgemeente van het Maasland en ligt in het noordoosten van Brabant. In Oss wonen, werken en leven ruim 84.200 inwoners, verdeeld over 131 verschillende nationaliteiten. Oss is een van de sterkst geïndustrialiseerde steden van Nederland met ruim 5.550 bedrijven die samen bijna 41.500 personeelsleden hebben. Het Oss van de 21ste eeuw is een eigentijdse stad die zich in veel opzichten met succes kan meten met andere middelgrote steden. Over de gemeentelijke organisatie De gemeentelijke organisatie van Oss kent drie diensten: Publiekszaken, Stadsbeleid en Gemeentebedrijven. Daarnaast heeft Oss een Concernafdeling, met daarin de Concernstaf en Bestuurszaken.?Oss is een moderne gemeente met een modern bestuur. De gemeentelijke organisatie en de manier waarop gemeentelijk beleid tot stand komt illustreren dat. Bij de voorbereiding van plannen is de inbreng van inwoners en organisaties van groot belang.
  OSS
 • Gemeente Zoetermeer
  Gemeente Zoetermeer Welkom bij Gemeente Zoetermeer in Zoetermeer ✓ Contactgegevens ✓ Vacatures ✓ Werken bij Gemeente Zoetermeer.
  Zoetermeer
 • Hogeschool van Amsterdam
  Hogeschool van Amsterdam De Hogeschool van Amsterdam (HvA) is met 41.770 studenten en 3.101 medewerkers één van de grootste onderwijsinstellingen van Nederland (cijfers uit jaarverslag 2009). De HvA is een inspirerende leergemeenschap en biedt vooruitstrevend en vernieuwend hoger beroepsonderwijs op vrijwel elk studiegebied. De diversiteit van de studentenpopulatie en de grote varieteit aan opleidingen vormen de kracht van de instelling. De HvA kent een bestuurlijke samenwerking met de Universiteit van Amsterdam.
  AMSTERDAM
 • Ministerie van Defensie
  Ministerie van Defensie Welkom bij Ministerie van Defensie in Nederland ✓ Contactgegevens ✓ Vacatures ✓ Werken bij Ministerie van Defensie.
  Nederland
 • Sun Test Systems
  Sun Test Systems Welkom bij Sun Test Systems in WEESP ✓ Contactgegevens ✓ Vacatures ✓ Werken bij Sun Test Systems.
  WEESP
 • TU Delft
  TU Delft Wie zijn we - Missie en visie De TU Delft draagt met haar unieke technologische infrastructuur, brede kennisbasis, wereldwijde reputatie en succesvolle alumni significant bij aan verantwoorde oplossingen voor urgente maatschappelijke vraagstukken, zowel nationaal als internationaal. De TU Delft wil haar missie uitvoeren door nieuwe, grensverleggende wetenschappelijke inzichten te ontwikkelen die leiden tot de noodzakelijke technologische doorbraken: kennis als product. Centraal hierbij staat - vanuit een perspectief op duurzaamheid - het op wereldniveau tot stand brengen van multidisciplinair onderzoek en ontwerpen. Haar faculteiten en haar unieke grootschalige technische onderzoeksfaciliteiten vormen hierbij een belangrijke basis. De TU Delft verspreidt haar kennis door hoog gekwalificeerde kenniswerkers op te leiden en kennistoepassingen te stimuleren: kennis als vermogen. Haar opleidingen hebben een internationale aantrekkingskracht. Centraal in de visie staat het aantrekken en benutten van een zo divers mogelijke talentpool. Onderwijs en onderzoek zijn met elkaar verweven en nevengeschikt; beide zijn belangrijke randvoorwaarden voor kennisvalorisatie.
  Delft
 • Vabi
  Vabi Welkom bij Vabi in Delft ✓ Contactgegevens ✓ Vacatures ✓ Werken bij Vabi.
  Delft
 • Waterschap Hollandse Delta
  Waterschap Hollandse Delta In Zuid-Holland-Zuid zorgt waterschap Hollandse Delta voor stevige dijken en duinen, voor het zuiveren van afvalwater en voor schoon water in de watergangen, zoals sloten en plassen. In natte tijden gaat het waterschap overstromingen tegen. In droge perioden zorgt Hollandse Delta voor voldoende water in singels, sloten en plassen. Ook onderhoudt het waterschap vrijwel alle wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom. De afdeling Technisch Onderhoud is belast met en verantwoordelijk voor het onderhoud van alle technische installaties, stuwen, sluizen, slibverwerkingen, riool- polder- en boezemgemalen en de afvalwaterzuiveringsinstallaties.
  Ridderkerk
 • Waterschap Noorderzijlvest
  Waterschap Noorderzijlvest Waterschap Noorderzijlvest staat voor veilig en duurzaam waterbeheer. We dragen zorg voor de waterkering, de waterkwaliteit en de waterkwantiteit. Met andere woorden: we zorgen voor droge voeten en schoon water achter een veilige dijk. We werken resultaat-, klant- en samenwerkingsgericht en willen een lerende organisatie zijn. De begrippen regionale waterautoriteit, optimale bedrijfsvoering en goed relatiebeheer zijn voor waterschap Noorderzijlvest belangrijke speerpunten voor de komende jaren. Waterschap Noorderzijlvest is doorlopend op zoek naar nieuwe manieren om water te bedwingen, te verdelen en te zuiveren. Dit is een continu proces. Dat vraagt om gedreven professionals die uitblinken in hun vakgebied.
  Groningen
 • Waterschap Rivierenland
  Waterschap Rivierenland Het Waterschap Het stuk Nederland tussen de grote rivieren vanaf de Duitse grens tot aan Dordrecht. Dat is het rivierengebied waarin Waterschap Rivierenland werkt aan veilige dijken, een goed waterbeheer en het zuiveren van rioolwater. Werken bij Waterschap Rivierenland Werken bij Waterschap Rivierengebied is werken aan de leefbaarheid in het rivierengebied. Een gebied met slingerende dijken, en overal water. Al dat water maakt ons rivierengebied kwestbaar. Voor wateroverlast, watervervuiling en verdroging. Met dijken, stuwen, sluizen en gemalen houden we het regen- en rivierwater in toom en blijft het rivierengebied veilig en leefbaar. Als je daaraan mag (mee)werken dan gaat het wel ergens over. Zeker als je dat afzet tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Door klimaatverandering komen er in de toekomst nog grotere hoeveelheden water op ons af. Over de problemen die al dat water met zich meebrengt, voert Waterschap Rivierenland ook internationaal overleg over waterbeheersing. Voor goed waterbeheer nu én in de toekomst, hebben we mensen nodig die zich in willen zetten voor water. Ben jij zo iemand en is je interesse gewekt in een baan bij Waterschap Rivierenland? Houd dan onze vacaturepagina in de gaten.
  Tiel
 • Waterschap Zuiderzeeland
  Waterschap Zuiderzeeland Waterschap Zuiderzeeland is in haar beheersgebied Flevoland verantwoordelijk voor het waterkeringbeheer, het watersysteembeheer en het afvalwater hetgeen vertaald is in de volgende missie: “Waterschap Zuiderzeeland zorgt voor veiligheid, voldoende en schoon water in haar beheersgebied op een maatschappelijk verantwoorde wijze met betrokken en professionele medewerkers”. Waterschap Zuiderzeeland is in zijn beheersgebied verantwoordelijk voor het waterkeringbeheer, het watersysteembeheer en de afvalwaterzuivering hetgeen vertaald is in de volgende missie: Samen werken aan integraal waterbeheer voor een veilige, kwalitatief goede en aantrekkelijke leefomgeving op een open en verantwoorde wijze. Waterschap Zuiderzeeland opereert in een context van voortdurende maatschappelijke, wettelijke en klimatologische veranderingen. De sector Watersystemen bestaat uit drie afdelingen: Planvorming Waterbeheer, Waterbeheer en Emissiebeheersing, Watersysteeminformatie en Keur (EWK). De afdeling EWK draagt onder meer zorg voor en goede kennis van de toestand van watersystemen in Flevoland. Binnen deze afdeling zijn drie teams aanwezig, waarbij het team Watersysteeminformatie verantwoordelijk is voor de inzameling en het beheer van gegevens en de rapportage van watersysteeminformatie.
  LELYSTAD